Terug naar dagboek

Waarom een MVP ontwikkelen?

15 september 2023

Waarom een MVP ontwikkelen?

Wat is een MVP?

Een MVP, of Minimum Viable Product, is een versie van een product met net genoeg functies om vroege klanten tevreden te stellen en waardevolle feedback te geven voor verdere productontwikkeling.

Een manier om de levensvatbaarheid van een productidee te testen alvorens aanzienlijke middelen te investeren in volledige ontwikkeling.

Wat MVP betekent voor ondernemers

Voor ondernemers is een MVP een manier om hun productidee te valideren en ervoor te zorgen dat ze iets ontwikkelen wat klanten of gebruikers ook echt willen.

Zo kunnen ze de markt testen, feedback verzamelen en aanpassingen doen voordat ze een volwaardig product lanceren.

Dit betekent minder risico en meer kans op succes op de lange termijn.

Wat MVP betekent voor app-ontwikkelaars

Als je een MVP ontwikkelt, kun je de technische haalbaarheid van een productidee testen en mogelijke obstakels in een vroeg stadium identificeren.

Zo kunnen ze experimenteren met verschillende benaderingen en technologieën, en het ontwerp herhalen voordat ze zich vastleggen op een volwaardig product.

Dit betekent dat er minder tijd en geld wordt besteed aan ontwikkeling, en meer kans op succes op de lange termijn.

Het doel van een MVP

Validatie door de klant

Een van de belangrijkste voordelen van het ontwikkelen van een MVP is de mogelijkheid om je product te valideren bij klanten.

Door een minimum viable product te lanceren, kunt u feedback verzamelen en aanpassingen doen voordat u een aanzienlijke hoeveelheid tijd en middelen in het eindproduct investeert.

Dit helpt ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de behoeften en wensen van uw doelklanten en verhoogt de kans op succes.

 • Klantvalidatie helpt om de product-markt fit te bevestigen, wat essentieel is voor succes.
 • Het geeft u de kans om uw veronderstellingen over het product te testen en waardevolle feedback te verzamelen van uw doelklanten.
 • Klantvalidatie helpt u het product te verfijnen en te verbeteren op basis van de behoeften van uw doelmarkt, waardoor het op lange termijn meer kans van slagen heeft.

Snelle toegang tot de markt

Door een uitgeklede versie van uw product te lanceren, kunt u snel de markt betreden en beginnen met het verzamelen van feedback en gegevens over klantgedrag en marktvraag.

Dit kan u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de toekomstige ontwikkeling van uw product en uw kansen op succes te vergroten.

 • Door een snelle toetreding tot de markt kunt u de concurrentie voor zijn en sneller inkomsten genereren.
 • Het helpt u ook een aanwezigheid op de markt te vestigen, wat cruciaal kan zijn voor het opbouwen van merkherkenning en klantenbinding.
 • Door een MVP te lanceren kunt u het water testen en de marktvraag peilen, zodat u uw product en bedrijfsstrategie zo nodig kunt aanpassen.

Gerichte ontwikkeling

Door te beginnen met een minimum viable product kunt u zich concentreren op de kernfuncties en functionaliteit van uw product, in plaats van te proberen alles vanaf het begin op te nemen.

Dit helpt de tijd en kosten van ontwikkeling te verminderen, en stelt u in staat u te concentreren op het leveren van een hoogwaardig product dat voldoet aan de behoeften van uw klanten.

 • Gerichte ontwikkeling helpt je om prioriteit te geven aan functies en functionaliteit die het belangrijkst zijn voor je klanten.
 • Het vermindert het risico van de ontwikkeling van onnodige functies, die de kosten en de complexiteit van het product kunnen verhogen.
 • Door u te concentreren op de kernfuncties en functionaliteit van het product, kunt u een MVP van hoge kwaliteit leveren die waarde biedt aan uw klanten.

Vroege feedback

Een MVP zorgt ook voor vroege feedback, die cruciaal kan zijn voor het succes van uw product.

U kunt feedback verzamelen van klanten, investeerders en industrie-experts, en aanpassingen maken voordat u zich vastlegt op een volwaardig product.

Dit helpt ervoor te zorgen dat het product voldoet aan de behoeften van uw doelmarkt en verhoogt de kans op succes.

 • Vroege feedback helpt u eventuele problemen met het product op te sporen voordat u een aanzienlijke investering in de ontwikkeling ervan doet.
 • Het helpt u aanpassingen en verbeteringen aan te brengen die belangrijk zijn voor uw doelgroep.
 • Vroege feedback kan leiden tot betere besluitvorming en u helpen uw product- en bedrijfsstrategie te verfijnen, waardoor de kans op succes toeneemt.

Flexibiliteit

Door te beginnen met een minimaal levensvatbaar product kunt u experimenteren met verschillende benaderingen, technologieën en ontwerpelementen, en zo nodig aanpassingen doen.

Dit helpt de kans op mislukking te verkleinen en verhoogt de kans op succes voor het eindproduct.

Een MVP biedt een flexibele en iteratieve benadering van productontwikkeling, zodat u wijzigingen en verbeteringen kunt aanbrengen als dat nodig is, zonder van voren af aan te hoeven beginnen.

 • Dankzij flexibiliteit kunt u experimenteren en wijzigingen aanbrengen in het product naarmate u meer te weten komt over uw doelmarkt en klanten.
 • Het helpt u zich aan te passen aan de veranderende behoeften van uw klanten en marktomstandigheden.
 • Een MVP-benadering van productontwikkeling zorgt voor een continue feedbackloop, waardoor u aanpassingen en verbeteringen kunt aanbrengen en uiteindelijk de kans op succes van uw eindproduct kunt vergroten.

Hoe bouw je een MVP

Plan de MVP

Voordat het MVP ontwikkelingsproces begint, is het belangrijk om het MVP te plannen om ervoor te zorgen dat het een succes wordt. Dit omvat:

Is het product nodig?

Zonder een aangetoonde behoefte zal het een uitdaging zijn om klanten aan te trekken en te behouden.

Marktonderzoek en het verzamelen van feedback van potentiële gebruikers kunnen helpen de behoefte aan het product te valideren.

Heb je waarde toegevoegd aan het idee?

Dit kan worden gedaan door een unieke oplossing voor een probleem te creëren of nieuwe functies toe te voegen die momenteel niet op de markt beschikbaar zijn.

Dit zal het MVP niet alleen onderscheiden van soortgelijke producten, maar ook de kans op succes vergroten.

Heb je de gebruikersstroom in kaart gebracht?

In kaart brengen van de gebruikersstroom, inclusief de reis van de gebruiker, interacties en pijnpunten, om ervoor te zorgen dat de MVP voldoet aan de behoeften van het doelpubliek.

De gebruikersstroom moet het traject, de interacties en de pijnpunten van de gebruiker omvatten.

Deze informatie kan worden gebruikt om het MVP te verfijnen en ervoor te zorgen dat het gebruiksvriendelijk is en voldoet aan de behoeften van het doelpubliek.

Welke MVP-functies wil je prioriteit geven?

De MVP-functies prioriteren om ervoor te zorgen dat de meest essentiële functies in de MVP-versie worden opgenomen.

Door zich te concentreren op de meest essentiële kenmerken kan de MVP sneller en doeltreffender worden ontwikkeld en gelanceerd.

De prioritering van functies moet gebaseerd zijn op hun belang voor de doelgroep en de algemene doelen van de MVP.

De MVP testen

Zodra het MVP is ontwikkeld, is het belangrijk om het te testen met een kleine groep gebruikers om feedback te verzamelen en aanpassingen te maken voordat het MVP wordt gelanceerd. Dit omvat het testen op bruikbaarheid en gebruikerservaring.

Lancering MVP

Na tests en aanpassingen kan de MVP op de markt worden gebracht. Dit omvat:

Tips om een succesvolle MVP te lanceren

Een succesvolle MVP lancering vereist een combinatie van zorgvuldige planning, gerichte marketing en klantenbetrokkenheid.

Hier zijn 3 tips voor een succesvolle lancering

Landingspagina voor wachtlijst
 • Een landingspagina voor je MVP is een belangrijke eerste stap om mensen enthousiast te maken voor je product.
 • Het moet duidelijk de belangrijkste voordelen van je MVP communiceren en waarom mensen zich zouden moeten inschrijven op je wachtlijst.
 • De pagina moet ook visueel aantrekkelijk, gemakkelijk te navigeren en mobielvriendelijk zijn.
Marketingplan
 • Een goed doordacht marketingplan is essentieel voor de lancering van je MVP.
 • Uw plan moet een duidelijke doelgroep, doelstellingen, budget en een tijdschema voor elke marketingactiviteit bevatten.
 • U moet ook bepalen welke marketingkanalen het meest effectief zijn om uw doelgroep te bereiken, zoals sociale media, e-mailmarketing of influencer marketing.
Potentiële klanten bereiken
 • Het opbouwen van een klantenbestand is de sleutel tot het succes van je MVP lancering.
 • Daarvoor moet je potentiële klanten bereiken en feedback krijgen over je MVP.
 • Dit kan inhouden dat er enquêtes worden gehouden, focusgroepen worden georganiseerd of een beroep wordt gedaan op deskundigen uit de sector.
 • Je moet ook relaties opbouwen met early adopters, beïnvloeders en andere belangrijke stakeholders om buzz te genereren en een netwerk van pleitbezorgers voor je MVP te creëren.

B.M.L (bouwen, meten, leren)

Zodra het MVP is gelanceerd, is het belangrijk om het B.M.L (build, measure, learn) proces te gebruiken om feedback te verzamelen, het succes van het MVP te meten en aanpassingen te doen voor toekomstige ontwikkeling.

Dit omvat het verzamelen van analyses en feedback van gebruikers, en het aanpassen van het product op basis van de resultaten.

Een grafiek met de zes stappen in het ontwikkelingsproces van een MVP

Build-Measure-Learn is een cyclus van voortdurende verbetering De cyclus helpt bij het itereren en verfijnen van het MVP totdat het voldoet aan de behoeften van de klant.

Richt zich op klantvalidatie

Het proces plaatst klantvalidatie in het middelpunt van productontwikkeling door je in staat te stellen je aannames over wat de klant wil snel te testen en te valideren.

Helpt het risico te verminderen

Door een MVP te lanceren, kunt u het product in de markt testen met minimale middelen, waardoor het risico van de ontwikkeling van een volwaardig product dat misschien niet verkoopt, wordt beperkt.

Verbetert de efficiëntie

Build-Measure-Learn helpt bij het concentreren op wat echt belangrijk is, door alleen te bouwen wat nodig is, de resultaten te meten en ervan te leren om weloverwogen beslissingen te nemen.

Hulp bij de besluitvorming

Het proces levert gegevens en inzichten op die toekomstige beslissingen onderbouwen, helpen bij het prioriteren van functies en het maken van weloverwogen afwegingen tussen tijd, kosten en klantwaarde.

Vermijdbare fouten bij de ontwikkeling van een MVP

Niet weten welk probleem je oplost

Een duidelijk begrip van het probleem dat je MVP probeert op te lossen is cruciaal om een product te bouwen dat voldoet aan de behoeften van je doelgroep.

Voorbeeld: Een corporate innovatie unit wil een MVP bouwen voor een productiviteits app.

Ze duiken in de ontwikkeling zonder het probleem te definiëren dat ze proberen op te lossen.

Het gevolg is dat ze uiteindelijk een app maken die veel functies heeft, maar niet voldoet aan de behoeften van hun doelgroep.

Het team realiseert zich dat ze het probleem hadden moeten definiëren dat ze probeerden op te lossen, zoals het helpen van gebruikers bij het prioriteren van hun taken en het beter beheren van hun tijd, voordat ze de app bouwden.

Lees meer over onze MVP ontwikkelingsdiensten.

Te veel of te weinig functies toevoegen

Een MVP moet net genoeg functies hebben om je idee te valideren, maar niet zoveel dat het overweldigend of moeilijk te gebruiken wordt.

Voorbeeld: Een startup team wil een MVP bouwen voor een maaltijd planning app.

Ze voegen aanvankelijk te veel functies toe, zoals recepten, boodschappenlijst en het bijhouden van maaltijden.

Hierdoor wordt de app overweldigend en moeilijk te gebruiken voor gebruikers.

Ze hadden alleen de essentiële functies moeten opnemen om hun idee te valideren, zoals receptvoorstellen en boodschappenlijst, en later meer functies moeten toevoegen.

Geen prototype ontwikkelen

Met een prototype kunt u uw product testen met gebruikers en de nodige aanpassingen doen voordat u het lanceert.

Voorbeeld: Een nieuwe oprichter wil een MVP bouwen voor een gezondheids- en wellness-app. Ze duiken in de ontwikkeling zonder eerst een prototype te ontwikkelen.

Daardoor was het eindproduct voor de gebruikers moeilijk te gebruiken en voldeed het niet aan hun behoeften.

Misschien hadden ze een prototype kunnen ontwikkelen om de app met gebruikers te testen en de nodige aanpassingen te doen alvorens te lanceren.

Geen rekening houden met marketing

Marketing is essentieel om uw product bij het juiste publiek te krijgen en de adoptie ervan te stimuleren.

Voorbeeld: Startup wil een MVP bouwen voor een domotica app.

Ze budgetteren alleen voor ontwikkeling en negeren marketing. Het resultaat is dat de app niet bij het juiste publiek terechtkomt en moeilijk aanslaat.

Als zij een marketingbudget hadden om hun doelgroep effectief te bereiken en adoptie te stimuleren.

Het verkeerde publiek aanspreken

is ook een fout om te vermijden. Het is belangrijk uw doelgroep te begrijpen en een product te bouwen dat aan hun specifieke behoeften voldoet.

Voorbeeld: Een 1e keer oprichter wil een MVP bouwen voor een taal leer app.

Ze richten zich op oudere volwassenen die niet geïnteresseerd zijn in het leren van een nieuwe taal.

De resultaten waren slecht - de app heeft moeite om aan te slaan.

Zij moeten hun doelgroep hebben begrepen, zoals jonge volwassenen die een nieuwe taal willen leren voor reis- of werkdoeleinden.

Geen rekening houden met feedback van gebruikers

Het is belangrijk te luisteren naar wat gebruikers te zeggen hebben en op basis van hun feedback aanpassingen te doen om je product te verbeteren.

Voorbeeld: Een startup team wil een MVP bouwen voor een fitness app.

Ze lanceren de app en negeren de feedback van de gebruikers.

De app voldoet niet aan de behoeften van de doelgroep en heeft moeite om aan te slaan.

Ze hadden moeten luisteren naar wat gebruikers te zeggen hebben en op basis van hun feedback aanpassingen moeten doen om de app te verbeteren.

Niet de juiste ontwikkelingsmethode kiezen

De Agile-ontwikkelingsmethode is een iteratieve, incrementele benadering van softwareontwikkeling die voordelig kan zijn ten opzichte van de traditionele Waterval-ontwikkelingsmethode.

Voorbeeld: Een startup team wil een MVP bouwen voor een project management app.

Zij gebruiken de traditionele Waterval-ontwikkelingsmethode, die niet flexibel is en geen ruimte biedt voor iteratie.

e app heeft moeite om aan de behoeften van hun doelgroep te voldoen en het team moet veel werk opnieuw doen.

Ze hadden een Agile ontwikkelingsmethode moeten kiezen, die iteratief en incrementeel is, om hun MVP te bouwen en onderweg de nodige aanpassingen te doen.

Voordelen van Agile boven Waterval

omvatten flexibiliteit, aanpassingsvermogen en een efficiënter gebruik van middelen.

Bij agile ontwikkeling kunnen teams in korte sprints werken en zo nodig aanpassingen doen, terwijl de watervalontwikkelingsmethode stijver is en een lineair proces volgt.

Voordelen van niet vanaf nul bouwen

omvatten kostenbesparingen en een snellere marktintroductietijd.

In plaats van alles vanaf nul op te bouwen, kunt u kant-en-klare componenten en frameworks gebruiken, wat u tijd en geld kan besparen.

Bovendien kunt u zich concentreren op het bouwen van de unieke kenmerken die uw product onderscheiden van andere.

Het verschil tussen kwalitatieve en kwantitatieve feedback niet begrijpen

Het is belangrijk dat u het verschil begrijpt en beide soorten feedback gebruikt om uw product te verbeteren.

Kwalitatieve feedback is subjectief, terwijl kwantitatieve feedback objectief is.

De juiste markt benaderen bij het bouwen van een MVP

Analyse van de concurrentie

Concurrentieanalyse is een essentiële stap bij het bouwen van een MVP (Minimum Viable Product).

Dit proces omvat onderzoek en analyse van de concurrentie op de markt om een beter inzicht te krijgen in de branche en de doelgroep.

Door de concurrentie te begrijpen, kunt u vaststellen wat zij goed doen en wat niet, wat de basis kan vormen voor de ontwikkeling van uw MVP.

Dit kan inhouden dat er hiaten in de markt worden vastgesteld en gebieden waar jouw MVP zich kan onderscheiden.

Geografische klantsegmentatie

Hierbij wordt de doelmarkt onderverdeeld in verschillende geografische segmenten, zoals regio's, steden of landen.

Zo kunt u uw MVP afstemmen op de specifieke behoeften en voorkeuren van elk segment, waardoor de kans op succes op dat gebied toeneemt.

Als je MVP bijvoorbeeld gericht is op kleine bedrijven, wil je misschien segmenteren per stad of regio om gebieden met een hoge concentratie kleine bedrijven aan te pakken.

De motivatie achter de aankoop vaststellen

Het gaat erom te begrijpen waarom klanten uw product of dienst willen kopen en welk probleem het voor hen oplost.

Door de motivatie achter de aankoop te begrijpen, kunt u een MVP maken die zich richt op de specifieke behoeften en pijnpunten van uw doelmarkt.

Dit omvat het identificeren van de belangrijkste kenmerken en voordelen die het belangrijkst zijn voor klanten, en de prijs- en marketingstrategieën die het meest effectief zullen zijn.

Het succes van een MVP meten

Het meten van het succes van een MVP is belangrijk om te begrijpen hoe goed het product het doet op de markt en geïnformeerde beslissingen te nemen over de toekomstige ontwikkeling ervan.

Dit kan worden gedaan door de belangrijkste gegevens bij te houden, zoals betrokkenheid van gebruikers, feedback van klanten en inkomsten.

Deze statistieken kunnen helpen bij het vaststellen van gebieden die voor verbetering vatbaar zijn en bij het nemen van beslissingen over welke functies in toekomstige versies moeten worden toegevoegd of verwijderd.

Een regelmatige controle van deze gegevens zal ervoor zorgen dat het MVP op schema blijft en blijft voldoen aan de behoeften van het doelpubliek.

De MVP opschalen tot een volwaardig product

Zodra het MVP is gevalideerd en goed presteert, kan het worden opgeschaald tot een volwaardig product.

Dit houdt in dat nieuwe functies worden toegevoegd, bestaande functies worden verbeterd en het bereik van het product wordt vergroot.

De sleutel tot succesvolle schaalvergroting is zich te richten op feedback van gebruikers en het product voortdurend te verbeteren om te voldoen aan de veranderende behoeften van het doelpubliek.

Het opschalen van het MVP vereist ook een goed begrip van de markt en de middelen die nodig zijn om de groei te ondersteunen, waaronder financiering, mankracht en technologie.

Door deze factoren zorgvuldig te overwegen, kan het MVP met succes worden opgeschaald en omgezet in een succesvol full-scale product.

MVP voorbeelden

Uber Ride Sharing

Het MVP van Uber, dat in 2010 werd gelanceerd, was een vereenvoudigde versie van het huidige volwaardige product.

Twee screenshots die de ontwikkeling van Ubers MVP laten zien

Het was gericht op het bieden van een basisoplossing om mensen van punt A naar punt B te brengen, met behulp van een eenvoudige mobiele app. De MVP bestond uit een minimale set functies, waaronder:

 1. Registratie van gebruikers: Met de app konden gebruikers een profiel aanmaken en hun betalingsgegevens verstrekken.
 2. Een rit aanvragen: Gebruikers zouden de app kunnen gebruiken om een rit aan te vragen, de geschatte aankomsttijd te bekijken en de voortgang van de chauffeur in real-time te volgen.
 3. Bestuurdersbeheer: Chauffeurs konden ritaanvragen zien en accepteren, waarbij de app turn-by-turn navigatie bood naar de ophaallocatie.
 4. Betalingsverwerking: De app verwerkte alle betalingen en de betalingen werden gedaan via de opgeslagen betalingsinformatie van de gebruiker.

Door zich te concentreren op de kernfunctie, namelijk mensen van punt A naar punt B brengen, kon de MVP van Uber het concept van ride-sharing valideren en feedback verzamelen van early adopters.

Deze informatie werd vervolgens gebruikt om het volledige product te ontwikkelen, waarbij functies zoals beoordelingen en recensies, in-app berichten en meerdere betalingsopties werden toegevoegd.

Dankzij de MVP kon Uber zijn idee snel testen en de levensvatbaarheid ervan valideren, wat essentieel was in de vroege stadia van de ontwikkeling van het bedrijf.

Airbnb

Het MVP (Minimum Viable Product) van Airbnb was een eenvoudig platform dat mensen die een verblijfplaats nodig hadden in contact bracht met mensen die een extra kamer of ongebruikte ruimte hadden.

Een screenshot van de MVP van de populaire vakantiehuisjesdienst AirBnB

De MVP bestond uit een basiswebsite waarop mensen een profiel konden aanmaken, hun ruimte konden opgeven en konden zoeken naar beschikbare aanbiedingen op de door hen gewenste locatie.

Het platform is ontworpen om het verhuren van een logeerkamer of het boeken van een verblijf zo naadloos mogelijk te laten verlopen.

In de loop der tijd heeft Airbnb talloze functies toegevoegd en zich uitgebreid naar nieuwe markten, maar het kernconcept van het verbinden van mensen die een plek nodig hebben om te verblijven met mensen die ruimte hebben om te delen blijft de kern van het bedrijf.

Laten we samen digitale productontwerpen maken

Bij Luminos hebben we een passie voor het helpen van bedrijven bij het maken van geweldige digitale producten.

Als u klaar bent om uw idee tot leven te brengen, neem dan contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen.

Samen kunnen we een product creëren dat uw bedrijf helpt te gedijen in het digitale tijdperk door middel van een uitgebreide en gestructureerde aanpak.

Laten we opmerkelijke resultaten creëren

Neem contact op